२०७८ - माघ - ०५ | बुधबार

न्यायिक समितिको कामकारबाही

न्यायिक समितिको कामकारबाही प्रक्रिया

लेक्स नेपाल  |
चैत्र ३१, २०७७
850 Shares

नेपालको संविधान २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले संघीय व्यवस्था अवलम्बन ग¥यो । नेपालले संघात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै नेपालको संघीय शासन व्यवस्था केन्द्र, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन भयो । स्थानीय मुद्धा मामिलाको समाधानका लागि स्थानीय तहमै गाउँपालिका र नगरपालिकामा क्रमशः उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको गठन गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, कामकारबाही र प्रक्रिया बारे गोदावली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आधारित यो भिडियो सामग्री ...नेपालको संविधान २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालले संघीय व्यवस्था अवलम्बन ग¥यो । नेपालले संघात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै नेपालको संघीय शासन व्यवस्था केन्द्र, प्रान्तीय र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन भयो । स्थानीय मुद्धा मामिलाको समाधानका लागि स्थानीय तहमै गाउँपालिका र नगरपालिकामा क्रमशः उपाध्यक्ष र उपमेयरको संयोजकमा तीन सदस्यीय न्यायिक समितिको गठन गरेको छ । प्रस्तुत छ सोही न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, कामकारबाही र प्रक्रिया बारे गोदावली नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आधारित यो भिडियो सामग्री ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=4SlhW1omHBA&t=56sh

लेक्स नेपाल

थप समाचार

बारको आन्दोलन किन असफल ?–अन्तर्वाता

लेक्स नेपाल | माघ ०३, २०७८